Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Předpisy

Pravidla internetového obchodu MIESZAMY.PL

definují mj. zásady uzavírání kupních smluv prostřednictvím obchodu, obsahují nejdůležitější informace o prodávajícím, obchodě a právech spotřebitelů.

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt na prodávajícího
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Nakupování v obchodě
§ 5 Platby
§ 6 Vyřízení objednávky
§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy
§ 9 Reklamace
§ 10 Osobní údaje
§ 11 Výhrady
Příloha č. 1: Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

 • 1 DEFINICE

Pracovní dny– dny od pondělí do pátku kromě pracovního volna.
Účet – bezplatná funkce obchodu upravená zvláštními pravidly (služba poskytovaná elektronicky), díky které si kupující může založit v obchodě svůj vlastní účet.
Spotřebitel – spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Kupující – každý subjekt nakupující v obchodě.
Pravidla – tato pravidla.
Obchod – internetový obchod MIESZAMY.PL provozovaný prodávajícím na adrese https://mieszamy.pl.
Prodávající – TEKNOMATIK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem na adrese Jasienica 829, 43-385 Jasienica, zapsaná do Celostátního soudního rejstříku – registru podnikatelů OBVODNÍM SOUDEM V BIELSKU-BIAŁEJ, VIII. HOSPODÁŘSKÝ ODBOR CELOSTÁTNÍHO SOUDNÍHO REJSTŘÍKU, pod č. KRS 0000751787, DIČ 9372717555, IČ 38148765600000, základní kapitál 100000,00 zl, splacený kapitál 100000,00 zl.

 • 2 KONTAKT NA PRODÁVAJÍCÍHO
 1. Poštovní adresa: Jasienica 829, 43-385 Jasienica
 2. E-mailová adresa: sales@teknomatik.pl
 3. Telefon: + 48 535 555 210
 • 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY
 1. Pro správné fungování obchodu je potřeba:
 • zařízení s přístupem k internetu,
 • webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookies.

Pro podání objednávky v obchodě je vyžadována kromě požadavků stanovených v odst. 1 aktivní e-mailová adresa.

 • 4 NAKUPOVÁNÍ V OBCHODĚ
 1. Ceny zboží uvedené v obchodě jsou celkové kupní ceny, včetně DPH.
 2. Prodávající bere na vědomí, že celková cena objednávky se skládá z uvedené v obchodě ceny zboží a nákladů na doručení zboží, pokud se používají
 3. Zboží vybrané pro nákup je třeba přidat do košíku v obchodě.
 4. Pak si kupující vybere dostupný v obchodě: způsob doručení zboží a způsob platby za objednávku a také poskytne údaje nezbytné pro dokončení objednávky.
 5. Objednávka je podána v okamžiku potvrzení jejího obsahu a akceptace pravidel kupujícím.
 6. Podání objednávky se rovná uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
 7. Prodávající zašle spotřebiteli potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči nejpozději při doručení zboží.
 8. Kupující se může v obchodě zaregistrovat, tj. založit v něm účet nebo nakupovat bez registrace po poskytnutí svých údajů při každé eventuální objednávce.
 • 5 PLATBY
 1. Za podanou objednávku může kupující zaplatit dle vlastní volby:
  1. Běžným převodem na bankovní účet prodávajícího.
  2. V hotovosti při osobním převzetí zboží.
 2. Pokud se kupující rozhodne zaplatit předem, musí být objednávka zaplacena do 5 pracovních dnů od podání objednávky.
 3. Prodávající informuje, že u některých způsobů platby lze vzhledem k jejich specifičnosti zaplatit objednávku tímto způsobem pouze bezprostředně po podání objednávky.
 4. Kupující provedením nákupu v obchodě souhlasí s používáním elektronických faktur prodávajícím. Kupující může svůj souhlas odvolat.
 • 6 VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY
 1. Prodávající je povinen doručit zboží bez vad.
 2. Termín vyřízení objednávky je uveden v obchodě.
 3. Pokud si kupující zvolil platbu objednávky předem, bude prodávající pokračovat v objednávce po jejím zaplacení.
 4. Pokud kupující nakoupil v rámci jedné objednávky zboží s různými dodacími lhůtami, bude objednávka vyřízená ve lhůtě platné pro zboží s nejdelší dodací lhůtou.
 5. Státy, na jejichž území je realizována dodávka:
 • Polsko
 • Německo

Zboží zakoupené v obchodě je doručováno v závislosti na způsobu dodání, který si zvolil kupující:

  1. Prostřednictvím kurýrní firmy
 1. Kupující může vyzvednout zboží osobně v sídle firmy v její provozní době.
 2. Pokud si kupující vybere osobní odběr, bude zboží připraveno k vyzvednutí k uvedenému datu vyřízení objednávky, a pokud prodávající uvedl datum odeslání zboží – k tomuto datu.
 • 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím obchodu, s výhradou § 8 pravidel, do 14 dnů bez uvedení jakékoli příčiny.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy zanikne po 14 dnech ode dne:
  1. kdy spotřebitel převzal zboží nebo třetí osoba jiná než dopravce a určená spotřebitelem převzala toto zboží.
  2. kdy spotřebitel získal vlastnictví k poslední položce nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a určená spotřebitelem získala vlastnictví k poslední položce v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví mnoha položek, které jsou dodávány samostatně.
  3. uzavření smlouvy – v případě smlouvy o dodávce digitálního obsahu.
 3. Aby spotřebitel mohl uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí informovat prodávajícího, s použitím údajů uvedených v § 2 pravidel, o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy formou jednoznačného prohlášení (například dopis zaslaný poštou nebo informace zaslaná e-mailem).
 4. Spotřebitel může použít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je uveden na konci pravidel, není to však povinné.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, že spotřebitel zašle informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 6. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy prodávající vrátí spotřebiteli všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na doručení zboží (s výjimkou dalších nákladů vyplývajících ze způsobu doručení zvoleného spotřebitelem, kromě nejlevnějšího obvyklého způsobu doručení nabízeného prodávajícím), ihned, a vždy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.
 7. Prodávající vrátí platbu s použitím stejného způsobu platby, který použil spotřebitel v původní transakci, ledaže spotřebitel bude souhlasit s jiným řešením, v každém případě spotřebiteli nevzniknou žádné poplatky související s tímto vrácením.
 8. Prodávající může pozdržet vrácení platby až do doručení zboží nebo dokud mu bude předložen důkaz o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 9. Prodávající požaduje vrátit zboží na adresu: Jasienica 829, 43-385 Jasienica, neprodleně, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel informoval prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud spotřebitel zašle zboží do 14 dnů.
 10. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží.
 11. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které je následkem jeho používání jiným způsobem, než to bylo nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.
 12. Pokud zboží nemůže být vzhledem ke své povaze zasláno běžnou poštou, bude muset spotřebitel také uhradit přímé náklady na vrácení zboží. O odhadované výši těchto nákladů bude spotřebitele informovat prodávající v popisu zboží v obchodě nebo při podávání objednávky.
 • 8 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší spotřebiteli ve vztahu ke smlouvě:
  1. ve které předmětem služby je nesmontovaná věc, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních požadavků.
  2. ve které předmětem služby je věc, která se rychle kazí, nebo s krátkou dobou použitelnosti.
  3. ve které předmětem služby je věc dodaná v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit ze zdravotního nebo hygienického hlediska, pokud byl obal otevřen po doručení.
  4. ve které předmětem služby jsou věci, které po doručení jsou vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi.
  5. ve které předmětem služby jsou zvukové nebo vizuální nahrávky anebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal otevřen po doručení.
  6. o doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném.
  7. ve které cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nímž nemá podnikatel kontrolu, a které mohou vzniknout před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  8. o dodávce digitálního obsahu, který není uložen na datovém nosiči, pokud poskytování služby bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl informován podnikatelem o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
 2. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší jinému subjektu než spotřebitel.
 • 9 REKLAMACE
 1. V případě zjištění vady zboží může kupující reklamovat vadné zboží na základě odpovědnosti za vady nebo záruky stanovené v občanském zákoníku, pokud záruka byla poskytnuta.
 2. Kupující při uplatnění odpovědnosti za vady může, podle zásad a ve lhůtách stanovených v občanském zákoníku:
  1. předložit prohlášení o snížení ceny
  2. při důležité vadě – podat prohlášení o odstoupení od smlouvy
  3. požadovat výměnu věci za bezzávadnou
  4. požadovat odstranění vady
 3. Prodávající požaduje podávat reklamace na základě záruky na poštovní adresu nebo e-mailovou adresu uvedené v § 2 pravidel.
 4. Pokud se ukáže, že pro vyřízení reklamace je nutné dodat reklamované zboží prodávajícímu, je kupující povinen zaslat toto zboží na náklady prodávajícího, na adresu Jasienica 829, 43-385 Jasienica.
 5. Pokud byla na výrobek poskytnuta dodatečná záruka, informace o ní a jejích podmínkách je dostupná v popisu výrobku v obchodě.
 6. Reklamace ohledně fungování obchodu je třeba zasílat na e-mailovou adresu uvedenou v § 2 pravidel.
 7. Prodávající vyřídí reklamaci do 14 dnů.

  MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ
 8. V případě, že reklamační řízení nepřinese výsledek očekávaný spotřebitelem, může spotřebitel využít mj.:
  1. mediaci, kterou provádí oblastně příslušný Vojvodský inspektorát obchodní inspekce, na který je třeba se obrátit se žádostí o mediaci. Toto řízení zpravidla probíhá zdarma. Seznam inspektorátů je uveden na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomoc oblastně příslušného rozhodčího soudu, který působí u Vojvodského inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci před rozhodčím soudem. Toto řízení zpravidla probíhá zdarma. Seznam soudů je dostupný na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezplatnou pomoc městského nebo okresního mluvčího spotřebitelů.
  4. internetovou platformu ODR dostupnou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 10 OSOBNÍ ÚDAJE
 1. Správcem osobních údajů poskytovaných kupujícím při používání obchodu je prodávající. Podrobné informace o zpracování osobních údajů prodávajícím – včetně ostatních účelů a důvodů pro zpracování údajů a také o příjemcích údajů –jsou uvedeny v Politice soukromí dostupné v obchodě – s ohledem na princip transparentnosti, uvedený v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „GDPR“.
 2. Účelem zpracování údajů kupujícího prodávajícím, poskytnutých kupujícím v souvislosti s nákupy v obchodě, je vyřízení objednávek. Základem pro zpracování osobních údajů v tomto případě je:
 • kupní smlouva nebo činnosti provedené na žádost kupujícího, směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),
 • právní povinnost prodávajícího vést účetnictví (čl. 6 odst. 1 písm. c) a
 • oprávněný zájem prodávajícího spočívající ve zpracování údajů pro účely určení, uplatnění nebo obhajoby eventuálních nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Poskytnutí údajů kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro uzavření kupní smlouvy. Neposkytnutí údajů znemožní uzavření kupní smlouvy v obchodě. Údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s nákupem v obchodě budou zpracovány do okamžiku, kdy:

  1. prodávajícímu zanikne zákonná povinnost, která jej zavazuje ke zpracování údajů kupujícího;
  2. zanikne možnost uplatňování nároků kupujícím nebo prodávajícím spojených s kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím obchodu;
  3. bude přijata námitka kupujícího proti zpracování jeho osobních údajů – pokud základem pro zpracování údajů byl oprávněný zájem prodávajícího

–  v závislosti na tom, co má použití v daném případě a co nastane nejpozději.

 1. Kupující má právo požádat o:
  1. přístup ke svým osobním údajům,
  2. jejich opravu,
  3. výmaz,
  4. omezení zpracování,
  5. přenesení údajů k jinému správci
   a také právo:
  6. podat kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se svou mimořádnou situací – proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (tj. podle oprávněného zájmu realizovaného správcem).
 2. Za účelem uplatnění svých práv je kupující povinen kontaktovat prodávajícího s použitím údajů z § 2 pravidel.
 3. Pokud kupující uzná, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • 11 VÝHRADY
 1. Kupující nesmí poskytovat obsah s protiprávní povahou.
 2. Každá objednávka podaná v obchodě představuje jinou kupní smlouvu a vyžaduje pokaždé akceptaci pravidel. Smlouva se uzavírá včas a za účelem vyřízení objednávky.
 3. Smlouvy uzavřené podle těchto pravidel jsou vyhotoveny v jazyce polském.
 4. V případě možného sporu s kupujícím, který není spotřebitelem, bude místně příslušným soudem soud, v jehož obvodu má sídlo prodávající.
 5. Žádné z ustanovení těchto pravidel nevylučuje nebo nijak neomezuje nároky spotřebitele vyplývající ze zákona.
 6. Ustanovení týkající se zboží a kupní smlouvy se přiměřeně použijí pro digitální obsah a smlouvy o dodávce digitálního obsahu, pokud pravidla nestanoví tyto záležitosti samostatně.

Příloha č. 1 k pravidlům

Níže je uveden vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který spotřebitel může nebo nemusí použít:

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že si přejete od smlouvy odstoupit)

TEKNOMATIK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Jasienica 829, 43-385 Jasienica
e-mailová adresa: sales@teknomatik.pl

– Já/My(*) ..................................................................... tímto informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy následujících položek zboží (*) / o poskytnutí následující služby(*) / o dodávce digitálního obsahu ve formě(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

– Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*) ..........................................................................................................................

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ..............................................................................................................................

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis spotřebitele
(pouze, pokud je formulář zaslán v papírové verzi) 


Datum ............................................

(*) Nehodící se škrtněte.

Pravidla vedení účtu

Pravidla vedení účtu v obchodě MIESZAMY.PL

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt na prodávajícího
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Účet
§ 5 Reklamace
§ 6 Osobní údaje
§ 7 Výhrady

 • 1 DEFINICE

Účet – bezplatná funkce obchodu (služba), upravená v těchto pravidlech, díky níž si kupující může založit svůj vlastní účet v obchodě.
Kupující – každý subjekt nakupující v obchodě.
Obchod – internetový obchod MIESZAMY.PL provozovaný prodávajícím na adrese https://mieszamy.pl
Prodávající – TEKNOMATIK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem na adrese Jasienica 829, 43-385 Jasienica, zapsaná do Celostátního soudního rejstříku – registru podnikatelů OBVODNÍM SOUDEM V BIELSKU-BIAŁEJ, VIII. HOSPODÁŘSKÝ ODBOR CELOSTÁTNÍHO SOUDNÍHO REJSTŘÍKU, pod č. KRS 0000751787, DIČ 9372717555, IČ 38148765600000, základní kapitál 100000,00 zl, splacený kapitál 100000,00 zl.

 • 2 KONTAKT NA PRODÁVAJÍCÍHO
 1. Poštovní adresa: Jasienica 829, 43-385 Jasienica
 2. Emailová adresa: sales@teknomatik.pl
 3. Telefon: + 48 535 555 210
 • 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY
 1. Pro správné fungování a založení účtu je třeba:
 • aktivní e-mailový účet
 • zařízení s přístupem k internetu
 • webový prohlížeč podporující JavaScript a soubory cookies
 • 4 ÚČET
 1. Založení účtu je zcela dobrovolné a závisí na vůli kupujícího.
 2. Účet poskytuje kupujícímu další možnosti, jako jsou: procházení historie objednávek podaných kupujícím v obchodě, kontrola stavu objednávky nebo samostatná editace údajů kupujícím.
 3. Aby bylo možné založit účet, je třeba vyplnit příslušný formulář v obchodě.
 4. Okamžikem založení účtu dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření smlouvy o vedení účtu na dobu neurčitou za podmínek stanovených v těchto pravidlech.
 5. Kupující může vypovědět účet kdykoli, aniž by mu vznikly jakékoli náklady.
 6. Pro vypovězení účtu je třeba zaslat svou výpověď prodávajícímu na e-mailovou adresu: sales@teknomatik.pl, což povede k okamžitému zrušení účtu a ukončení smlouvy v rámci vedení účtu.
 • 5 REKLAMACE
 1. Reklamace fungování účtu je třeba zasílat na e-mailovou adresu sales@teknomatik.pl.
 2. Prodávající vyřídí reklamaci do 14 dnů.

  MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ
 3. V případě, že reklamační řízení nepřinese výsledek očekávaný spotřebitelem, může spotřebitel využít mj.:
  1. mediaci, kterou provádí oblastně příslušný Vojvodský inspektorát obchodní inspekce, na který je třeba se obrátit se žádostí o mediaci. Toto řízení zpravidla probíhá zdarma. Seznam inspektorátů je uveden na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomoc oblastně příslušného rozhodčího soudu, který působí u Vojvodského inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci před rozhodčím soudem. Toto řízení zpravidla probíhá zdarma. Seznam soudů je dostupný na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. internetovou platformu ODR dostupnou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 6 OSOBNÍ ÚDAJE
 1. Správcem osobních údajů poskytovaných kupujícím při používání obchodu je prodávající. Podrobné informace o zpracování osobních údajů prodávajícím – včetně ostatních účelů a důvodů pro zpracování údajů a také o příjemcích údajů –jsou uvedeny v Politice soukromí dostupné v obchodě – s ohledem na princip transparentnosti, uvedený v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „GDPR“.
 2. Účelem zpracování údajů kupujícího je vedení účtu. Základem pro zpracování osobních údajů v tomto případě je smlouva o poskytování služeb nebo činnosti provedené na žádost kupujícího, směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), a také oprávněný zájem prodávajícího spočívající ve zpracování údajů za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby eventuálních nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
 3. Poskytnutí údajů kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro vedení účtu. Neposkytnutí údajů znamená, že prodávající nebude moci poskytovat službu vedení účtu.
 4. Údaje kupujícího budou zpracovávány do okamžiku, kdy:
  1. zanikne možnost uplatňování nároků kupujícím nebo prodávajícím, souvisejících s účtem;
  2. bude přijata námitka kupujícího proti zpracování jeho osobních údajů – pokud základem pro zpracování údajů byl oprávněný zájem prodávajícího

– v závislosti na tom, co má použití v daném případě a co nastane nejpozději.

 1. Kupující má právo požádat o:
  1. přístup ke svým osobním údajům,
  2. jejich opravu,
  3. výmaz,
  4. omezení zpracování,
  5. přenesení údajů k jinému správci
   a také právo:
  6. podat kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se svou mimořádnou situací – proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (tj. podle oprávněného zájmu realizovaného správcem).
 2. Za účelem uplatnění svých práv je kupující povinen kontaktovat prodávajícího.
 3. Pokud kupující uzná, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • 7 VÝHRADY
 1. Kupující nesmí poskytovat obsah s protiprávní povahou.
 2. Smlouva o vedení účtu se uzavírá v jazyce polském.
 3. V případě závažných důvodů uvedených v odst. 4 může prodávající změnit tato pravidla vedení účtu.
 4. Důležitými důvody, zmíněnými v odst. 3, jsou:
  1. nutnost přizpůsobit obchod právním předpisům, kterými se řídí provozování obchodu
  2. zlepšení bezpečnosti poskytované služby
  3. změna funkčnosti účtu vyžadující úpravu pravidel vedení účtu.
 5. Kupující bude informován o plánované změně pravidel vedení účtu alespoň 7 dnů před zavedením změny e-mailem zaslaným na adresu přiřazenou k účtu.
 6. Pokud kupující nebude souhlasit s plánovanou změnou, je povinen o tom informovat prodávajícího zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího sales@teknomatik.pl, čehož následkem bude ukončení smlouvy o vedení účtu v okamžiku, kdy plánovaná změna vstoupí v platnost nebo dříve, pokud kupující nahlásí takový požadavek.
 7. V případě, že kupující nebude mít námitky proti plánované změně až do jejího nabytí platnosti, má se za to, že bude s ní souhlasit, což nepředstavuje žádnou překážku v ukončení smlouvy v budoucnu.
 8. V případě eventuálního sporu s kupujícím, který není spotřebitelem, bude místně příslušným soudem soud, v jehož obvodu má sídlo prodávající.
 9. Žádné z ustanovení těchto pravidel nevylučuje nebo nijak neomezuje nároky spotřebitele vyplývající z právních předpisů.Pravidla newsletteru

obchodu MIESZAMY.PL

 • 1 DEFINICE

Newsletter – bezplatná služba poskytovaná elektronicky, díky které může odběratel služby dostávat elektronicky od poskytovatele služby předem objednané zprávy o obchodě, včetně informací o nabídkách, akcích a novinkách v obchodě.
Obchod – internetový obchod MIESZAMY.PL provozovaný poskytovatelem služeb na adrese https://mieszamy.pl
Prodávající – TEKNOMATIK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem na adrese Jasienica 829, 43-385 Jasienica, zapsaná do Celostátního soudního rejstříku – registru podnikatelů OBVODNÍM SOUDEM V BIELSKU-BIAŁEJ, VIII. HOSPODÁŘSKÝ ODBOR CELOSTÁTNÍHO SOUDNÍHO REJSTŘÍKU, pod č. KRS 0000751787, DIČ 9372717555, IČ 38148765600000, základní kapitál 100000,00 zl, splacený kapitál 100000,00 zl.
Odběratel služby – každý subjekt využívající službu Newsletter.

 • 2 Newsletter
 1. Odběratel služby může dobrovolně využívat službu Newsletter.
 2. K využívání služby Newsletteru je nezbytné zařízení s webových prohlížečem v nejnovější verzi, který podporuje JavaScript a soubory cookies, s přístupem k internetu a aktivní e-mailovou adresou.
 3. E-mailové zprávy budou v rámci této služby zasílány na e-mailovou adresu uvedenou odběratelem služby v okamžiku přihlášení k Newsletteru.
 4. Odběratel služby za účelem uzavření smlouvy a přihlášení k Newsletteru v prvním kroku uvede na určeném místě v obchodě svou e-mailovou adresu, na kterou chce zasílat zprávy v rámci Newsletteru. Pak na e-mailovou adresu uvedenou v prvním kroku poskytovatel služby zašle odběrateli služby zprávu o ověření e-mailové adresy, ve které bude uveden odkaz k potvrzení rozhodnutí odběratele služby přihlásit se k Newsletteru. Když odběratel služby potvrdí své rozhodnutí přihlásit se k Newsletteru, bude uzavřena smlouva o poskytování služby a poskytovatel služby ji začne poskytovat odběrateli služby.
 5. Ve zprávách zasílaných v rámci Newsletteru bude uvedena informace o možnosti odhlášení z Newsletteru a také odkaz pro odhlášení.
 6. Odběratel služby se může kdykoli odhlásit z Newsletteru bez uvedení důvodu a jakýchkoli nákladů, s použitím možnosti uvedené v odst. 5 nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu poskytovatele služby: sales@teknomatik.pl.
 7. Použití odkazu odběratelem služby pro odhlášení z Newsletteru nebo zaslání zprávy s požadavkem na odhlášení z Newsletteru bude mít následek okamžité ukončení smlouvy o poskytování této služby.
 • 3 Reklamace
 1. Reklamace Newsletteru je třeba nahlásit poskytovateli služby na e-mailovou adresu: sales@teknomatik.pl.
 2. Poskytovatel služby vyřídí reklamaci do 14 dnů ode dne nahlášení reklamace.
 • 4 Osobní údaje
 1. Správcem osobních údajů poskytovaných odběratelem služby v souvislosti s přihlášením k Newsletteru je poskytovatel služby. Podrobné informace o zpracování osobních údajů poskytovatelem služby – včetně ostatních účelů a důvodů pro zpracování údajů a také o příjemcích údajů –jsou uvedeny v Politice soukromí dostupné v obchodě – s ohledem na princip transparentnosti, uvedený v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „GDPR“.
 2. Účelem zpracování údajů odběratele služby je zasílání Newsletteru. Základem pro zpracování osobních údajů v tomto případě je smlouva o poskytování služby nebo činnosti provedené na žádost odběratele služby, směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), a také oprávněný zájem poskytovatele služby spočívající ve zpracování údajů za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby eventuálních nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
 3. Poskytnutí údajů odběratelem služby je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro poskytování služby Newsletter. Neposkytnutí údajů znamená, že poskytovatel služby nebude moci poskytovat tuto službu.
 4. Údaje odběratele služby budou zpracovávány do okamžiku, kdy:
  1. zanikne možnost uplatňování nároků odběratelem služby nebo poskytovatelem služby, souvisejících s Newsletterem;
  2. bude přijata námitka odběratele služby proti zpracování jeho osobních údajů – pokud základem pro zpracování údajů byl oprávněný zájem poskytovatele služby

– v závislosti na tom, co má použití v daném případě a co nastane nejpozději.

.

 1. Odběratel služby má právo požádat o:
  1. přístup ke svým osobním údajům,
  2. jejich opravu,
  3. výmaz,
  4. omezení zpracování,
  5. přenesení údajů k jinému správci
   a také právo:
  6. podat kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se svou mimořádnou situací – proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (tj. podle oprávněného zájmu realizovaného správcem).
 2. Za účelem uplatnění svých práv je odběratel služby povinen kontaktovat poskytovatele služby.
 3. Pokud odběratel služby uzná, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. .
 • 5 Závěrečná ustanovení
 1. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel pouze z vážných důvodů. Za vážné důvody je považována nutnost změny pravidel způsobená modernizací služby Newsletter nebo změnou právních předpisů, která má vliv na poskytování služby poskytovatelem služby.
 2. Informace o plánované změně pravidel bude zaslána na e-mailovou adresu odběratele služby uvedenou při přihlášení k Newsletteru alespoň 7 dnů před nabytím platnosti změn.
 3. Pokud odběratel služby nebude mít námitky proti plánovaným změnám až do nabytí jejich platnosti, má se za to, že s nimi souhlasí.
 4. V případě nesouhlasu s plánovanými změnami je odběratel služby povinen zaslat informaci na e-mailovou adresu poskytovatele služby: sales@teknomatik.pl, což bude mít za následek ukončení smlouvy o poskytování služby okamžikem nabytí platnosti plánovaných změn.

Odběratel služby nesmí poskytovat obsah s protiprávní povahou.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl